Katalog lociranih zemljotresa-tekući mesec

Vreme dogođenog zemljotresa u epicentru je Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena. Oznake predstavljaju: "Lat"- geografska širina, "Lon" - geografska dužina, "Err" - greška, "H" -dubina hipocentra u kilometrima, "I" intezitet po tzv. "Merkalijevoj skali", a "ML" je magnituda po Rihteru.

Tekući mesec Prethodni mesec Karta dogodjenih zemljotresa Naslovna strana
Datum Vreme Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Region/Google karta
2018/12/14 09:05:52.8 0.9 44.850 +/-1.931 22.463 +/-3.826 0
1.7 Rumunija
2018/12/13 15:25:38.7 1.2 43.241 +/-2.969 17.536 +/-3.458 0
2.0 III BiH
2018/12/13 06:36:37.6 2.1 39.682 +/-5.424 21.177 +/-4.391 6
2.5 III-IV Grčka
2018/12/13 06:26:48.7 1.2 38.143 +/-3.639 20.517 +/-4.140 0
4.5 VI-VII Grčka
2018/12/13 04:47:35.1 1.3 41.075 +/-3.702 23.415 +/-1.886 0
2.0 III Grčka
2018/12/12 22:09:05.5 1.0 41.339 +/-3.470 19.861 +/-3.329 10
1.8 Albanija
2018/12/12 14:12:51.3 1.7 42.445 +/-4.128 20.949 +/-2.741 24
1.5 Štimlje
2018/12/12 12:54:44.8 1.4 42.481 +/-3.208 20.935 +/-2.061 16
1.6 Štimlje
2018/12/12 10:18:45.6 1.1 41.266 +/-2.349 20.845 +/-2.969 2
1.9 BJR Makedonija
2018/12/11 20:12:03.1 0.8 42.230 +/-3.539 19.729 +/-2.030 0
1.5 Albanija
2018/12/11 11:56:58.9 1.2 41.895 +/-3.610 19.190 +/-4.112 0
2.2 III Crna Gora
2018/12/10 00:32:13.1 1.0 40.137 +/-3.473 19.942 +/-2.723 12
2.6 III-IV Albanija
2018/12/09 17:09:36.5 1.1 37.326 +/-23.465 20.301 +/-7.797 15
3.5 V Jonsko more
2018/12/09 13:16:58.2 0.7 43.037 +/-7.222 18.268 +/-4.731 0
1.9 BiH
2018/12/09 12:39:26.5 0.8 41.745 +/-1.914 22.880 +/-4.224 0
2.2 III BJR Makedonija
2018/12/08 23:57:12.8 0.7 37.651 +/-3.835 20.586 +/-5.491 10
3.5 V Jonsko more
2018/12/08 19:00:01.1 1.0 34.058 +/-8.537 25.556 +/-14.774 10
4.5 VI-VII Krit
2018/12/08 01:38:29.4 0.8 41.197 +/-3.750 23.725 +/-2.706 1
1.5 Grčka
2018/12/08 00:00:23.3 0.8 39.206 +/-3.758 21.936 +/-3.581 0
3.3 V Grčka
2018/12/07 17:32:55.3 1.1 40.274 +/-4.338 20.046 +/-3.074 1
2.4 III Albanija
2018/12/07 00:21:37.0 1.2 41.220 +/-3.677 19.708 +/-4.255 0
1.8 Albanija
2018/12/06 21:04:37.2 1.0 37.953 +/-4.261 20.895 +/-7.282 10
3.5 V Jonsko more
2018/12/06 14:56:56.8 1.5 45.616 +/-5.161 26.610 +/-17.285 69
3.0 IV Rumunija
2018/12/06 08:19:44.9 1.2 38.742 +/-5.701 21.250 +/-8.616 10
2.9 IV Grčka
2018/12/05 16:24:01.8 0.7 45.851 +/-3.256 14.720 +/-4.155 0
3.4 V Slovenija
2018/12/05 15:55:47.3 0.6 42.614 +/-2.578 18.697 +/-1.707 6
1.5 Crna Gora
2018/12/05 15:42:04.3 0.4 44.799 +/-1.406 21.802 +/-2.094 0
1.7 Rumunija
2018/12/05 14:16:33.6 0.8 43.411 +/-2.037 17.022 +/-3.217 0
3.1 IV Hrvatska
2018/12/05 11:34:28.9 1.6 41.886 +/-4.605 20.094 +/-3.615 12
1.8 Albanija
2018/12/05 08:03:29.4 0.6 42.989 +/-2.301 18.110 +/-2.058 6
1.7 BiH
2018/12/05 06:29:50.0 0.5 41.361 +/-5.371 20.466 +/-3.511 15
2.0 III Albanija
2018/12/05 05:33:44.5 1.2 45.386 +/-5.175 25.896 +/-5.769 0
3.0 IV Rumunija
2018/12/04 18:00:40.7 0.5 41.175 +/-1.794 23.608 +/-2.416 0
1.8 Grčka
2018/12/04 17:52:14.0 0.3 43.664 +/-1.292 21.160 +/-0.968 0
1.7 Kruševac
2018/12/04 14:52:38.2 0.3 41.934 +/-1.249 20.131 +/-2.054 0
1.9 Albanija
2018/12/04 11:29:05.3 0.9 42.756 +/-2.309 19.198 +/-4.529 4
1.5 Crna Gora
2018/12/03 16:57:00.1 1.1 37.684 +/-4.852 21.277 +/-7.396 10
3.1 IV Grčka
2018/12/03 14:04:28.1 0.4 41.815 +/-1.419 22.145 +/-2.599 3
1.5 BJR Makedonija
2018/12/03 11:30:17.0 0.7 41.952 +/-2.218 20.125 +/-3.210 7
1.6 Albanija
2018/12/03 02:38:54.1 1.4 41.793 +/-4.762 19.171 +/-2.923 0
1.6 Jadransko more
2018/12/03 01:35:23.0 1.0 40.644 +/-4.399 21.748 +/-1.679 0
1.6 Grčka
2018/12/02 15:25:07.1 1.1 43.790 +/-2.708 16.214 +/-4.959 0
2.2 III Hrvatska
2018/12/02 12:41:02.8 2.1 42.580 +/-4.527 19.130 +/-5.228 7
1.7 Crna Gora
2018/12/02 07:27:40.8 0.9 37.430 +/-4.078 20.434 +/-6.022 0
3.4 V Jonsko more
2018/12/02 06:32:55.8 0.4 44.014 +/-1.648 17.442 +/-2.206 0
1.9 BiH
2018/12/02 03:52:41.3 0.3 42.411 +/-1.106 20.880 +/-1.281 7
2.2 III Štimlje
2018/12/02 03:51:38.6 0.3 42.404 +/-1.317 20.826 +/-1.432 9
1.8 Štimlje
2018/12/02 03:19:08.5 1.0 37.662 +/-4.441 20.599 +/-6.116 10
3.8 V-VI Jonsko more
2018/12/01 22:06:45.9 0.9 37.586 +/-4.077 20.203 +/-5.909 10
3.6 V-VI Jonsko more
2018/12/01 21:56:10.6 1.0 37.606 +/-4.069 20.581 +/-5.580 0
3.6 V-VI Jonsko more
2018/12/01 12:12:17.1 1.3 44.406 +/-2.362 18.789 +/-4.088 15
1.6 BiH
2018/12/01 10:13:03.3 3.0 42.089 +/-7.678 24.208 +/-6.403 0
1.7 Bugarska
2018/12/01 07:43:38.0 1.0 40.219 +/-3.661 21.585 +/-2.010 0
2.6 III-IV Grčka
2018/12/01 04:54:14.1 0.8 40.204 +/-3.370 19.888 +/-2.531 6
4.2 VI Albanija
2018/12/01 04:28:14.4 0.8 40.332 +/-3.731 21.647 +/-1.953 5
3.0 IV Grčka
2018/12/01 03:56:09.3 1.0 42.982 +/-4.987 16.549 +/-4.250 1
2.0 III Jadransko more
2018/12/01 02:19:27.9 0.8 41.113 +/-3.324 23.467 +/-1.864 0
1.6 Grčka