Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2021/08/02 09:36:55.3 0.3 43.568 +/-1.637 17.239 +/-1.700 0
2.6 III-IV БиХ
2021/08/02 08:14:08.7 0.2 43.706 +/-1.089 21.813 +/-0.938 5
2.3 III Сокобања
2021/08/02 07:19:44.7 0.2 43.709 +/-1.137 21.815 +/-0.975 3
1.9 Сокобања
2021/08/02 00:17:16.3 0.2 43.255 +/-1.161 20.794 +/-0.908 4
2.1 III Копаоник
2021/08/01 23:52:02.2 0.3 43.102 +/-1.863 17.927 +/-1.351 6
2.2 III БиХ
2021/08/01 23:27:19.5 0.3 45.513 +/-1.624 16.343 +/-1.325 11
3.5 V Хрватска
2021/08/01 21:07:28.5 0.4 42.244 +/-1.571 21.276 +/-1.185 9
3.4 V Качаник
2021/08/01 19:43:01.1 1.4 41.296 +/-4.240 22.476 +/-5.339 0
1.5 Северна Македонија
2021/08/01 17:57:12.1 0.9 46.711 +/-3.786 27.369 +/-6.066 14
3.6 V-VI Румунија
2021/08/01 17:08:25.2 0.4 43.410 +/-1.398 20.183 +/-1.282 1
2.2 III Ивањица