Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2019/09/14 20:27:52.4 0.4 43.262 +/-1.328 21.527 +/-1.259 3
2.7 III-IV Прокупље
2019/09/14 20:26:27.4 0.5 45.971 +/-1.533 21.737 +/-2.225 1
2.2 III Румунија
2019/09/14 19:59:15.2 0.8 42.048 +/-3.255 19.740 +/-2.657 11
1.7 Албанија
2019/09/14 12:03:23.7 1.5 44.162 +/-7.461 17.771 +/-4.601 9
1.5 БиХ
2019/09/14 07:57:46.0 0.5 44.757 +/-2.665 17.315 +/-2.021 0
1.8 БиХ
2019/09/14 03:58:14.1 1.0 41.589 +/-2.801 20.412 +/-1.768 17
3.2 IV-V Албанија
2019/09/13 17:40:42.1 0.5 46.168 +/-2.014 16.693 +/-1.638 24
2.7 III-IV Хрватска
2019/09/13 11:53:14.4 2.0 40.298 +/-7.142 24.716 +/-8.982 0
2.4 III Егејско море
2019/09/13 11:51:21.8 2.3 40.216 +/-5.058 25.232 +/-5.370 0
2.7 III-IV Егејско море
2019/09/12 20:55:51.1 0.4 44.655 +/-1.655 18.533 +/-1.503 19
3.6 V-VI БиХ
2019/09/12 09:13:42.6 5.1 40.566 +/-14.320 21.856 +/-5.590 9
2.6 III-IV Грчка
2019/09/12 08:19:18.9 0.3 43.739 +/-1.028 20.733 +/-1.092 5
2.1 III Краљево
2019/09/11 10:54:06.2 0.3 44.641 +/-1.252 18.564 +/-1.186 13
3.1 IV БиХ
2019/09/11 05:30:59.5 3.3 45.545 +/-7.533 26.826 +/-17.213 111
3.2 IV-V Румунија
2019/09/10 19:12:35.7 0.9 45.360 +/-1.558 22.998 +/-3.188 5
1.7 Румунија
2019/09/10 04:56:10.5 1.1 40.705 +/-4.389 23.495 +/-3.291 0
1.8 Грчка
2019/09/10 02:21:12.1 0.4 40.713 +/-2.044 20.381 +/-1.909 5
2.2 III Албанија
2019/09/09 19:22:43.7 0.3 44.122 +/-1.017 19.222 +/-1.351 3
1.9 БиХ
2019/09/09 08:43:04.9 1.1 41.293 +/-3.531 20.396 +/-1.934 0
2.2 III Албанија
2019/09/09 02:57:50.8 1.2 39.544 +/-4.156 15.489 +/-3.982 0
3.8 V-VI Италија
2019/09/08 21:05:46.5 0.5 43.447 +/-1.595 17.401 +/-1.761 0
2.9 IV БиХ
2019/09/08 20:00:19.8 1.0 37.577 +/-4.064 22.053 +/-4.710 10
3.4 V Грчка
2019/09/08 19:06:27.7 1.6 45.626 +/-10.447 27.598 +/-5.832 95
2.7 III-IV Румунија
2019/09/08 18:46:04.1 0.4 43.891 +/-1.356 18.554 +/-1.477 0
1.9 БиХ
2019/09/08 12:03:20.8 0.5 44.596 +/-2.056 18.541 +/-1.507 4
2.3 III БиХ
2019/09/07 23:22:05.3 1.3 45.312 +/-5.342 25.958 +/-8.328 101
3.4 V Румунија
2019/09/07 19:02:11.4 0.5 41.233 +/-2.500 22.870 +/-2.127 3
1.6 Грчка
2019/09/07 15:26:51.3 0.5 43.151 +/-1.518 17.917 +/-1.719 7
2.6 III-IV БиХ
2019/09/07 05:09:25.5 0.6 40.706 +/-2.982 20.696 +/-2.845 9
2.3 III Грчка
2019/09/06 14:11:42.9 0.8 39.667 +/-3.156 16.630 +/-4.088 30
3.2 IV Италија
2019/09/06 12:14:00.9 0.4 42.023 +/-1.621 20.248 +/-1.560 0
1.8 Албанија
2019/09/06 03:50:34.5 0.4 44.657 +/-1.665 18.530 +/-1.429 12
2.4 III БиХ
2019/09/05 17:47:37.7 0.7 40.104 +/-3.959 19.784 +/-2.148 9
3.9 VI Албанија
2019/09/05 09:42:03.1 0.8 41.980 +/-2.075 19.335 +/-2.096 6
2.0 III Црна Гора
2019/09/04 13:55:46.2 0.8 42.483 +/-3.010 21.034 +/-2.163 6
1.8 Штимље
2019/09/03 11:52:56.4 0.8 45.369 +/-3.862 25.990 +/-3.435 102
4.5 VI-VII Румунија
2019/09/02 23:37:11.3 0.4 44.600 +/-2.639 17.994 +/-1.781 15
2.0 III БиХ
2019/09/02 18:51:42.2 1.0 41.993 +/-3.817 20.547 +/-2.088 0
1.6 Албанија
2019/09/02 15:40:07.5 0.3 43.345 +/-1.400 20.816 +/-1.098 0
2.2 III Блажево
2019/09/02 15:27:55.9 0.3 42.937 +/-1.282 23.308 +/-1.573 9
2.6 III-IV Бугарска
2019/09/02 10:54:41.3 0.3 45.670 +/-1.471 20.540 +/-1.362 0
1.8 Кикинда
2019/09/02 10:45:12.5 0.3 45.725 +/-1.364 20.501 +/-1.267 0
2.6 III-IV Кикинда
2019/09/01 10:30:43.7 0.8 44.601 +/-2.280 18.470 +/-1.815 21
2.6 III-IV БиХ
2019/09/01 07:14:40.4 2.2 42.054 +/-5.122 20.417 +/-3.751 0
1.7 Албанија
2019/09/01 06:40:18.3 1.1 41.976 +/-3.383 20.455 +/-1.896 0
1.8 Албанија
2019/09/01 06:13:10.8 1.7 42.112 +/-4.568 20.446 +/-2.591 0
1.5 Албанија
2019/09/01 05:55:24.0 0.8 44.916 +/-1.979 18.561 +/-2.271 25
1.5 БиХ
2019/09/01 00:37:56.4 0.7 40.880 +/-3.717 22.059 +/-2.158 0
2.0 III Грчка
2019/09/01 00:24:39.4 0.6 40.880 +/-3.676 22.094 +/-2.029 0
2.5 III-IV Грчка
2019/09/01 00:11:29.6 0.5 40.886 +/-4.780 22.053 +/-2.086 0
3.4 V Грчка