Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2024/07/12 23:31:50.9 0.2 43.653 +/-1.352 21.291 +/-1.068 2
1.6 Крушевац
2024/07/12 23:04:28.2 0.3 43.063 +/-1.179 22.819 +/-1.532 2
2.2 III Димитровград
2024/07/11 13:15:03.4 0.3 44.529 +/-1.363 20.796 +/-1.270 2
1.8 Младеновац
2024/07/11 12:40:29.3 0.2 44.537 +/-1.099 20.786 +/-1.080 10
3.4 V Младеновац
2024/07/10 02:56:22.7 0.2 43.698 +/-1.123 21.097 +/-1.008 2
1.8 Крушевац
2024/07/07 23:48:18.5 0.2 43.253 +/-1.061 21.037 +/-1.057 5
1.6 Блажево
2024/07/03 07:17:08.1 0.3 43.026 +/-1.423 18.628 +/-1.453 5
2.7 III-IV Црна Гора
2024/07/03 00:28:03.3 0.2 43.799 +/-0.997 21.202 +/-0.963 2
2.1 III Варварин
2024/07/02 10:19:36.8 0.3 44.375 +/-1.632 17.969 +/-1.238 9
3.3 V Босна и Херцеговина