Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2019/01/17 02:19:31.2 2.0 40.148 +/-4.772 16.965 +/-8.998 0
3.2 IV-V Италија
2019/01/16 14:42:34.6 1.3 43.094 +/-3.685 17.037 +/-5.523 5
2.6 III-IV Хрватска
2019/01/16 10:35:27.2 0.6 42.051 +/-1.865 20.730 +/-3.858 0
1.7 Призрен
2019/01/15 05:30:53.5 1.1 41.306 +/-3.390 20.145 +/-3.201 2
2.8 III-IV Албанија
2019/01/15 05:12:54.8 0.8 43.011 +/-2.429 17.837 +/-2.272 5
2.1 III БиХ
2019/01/15 05:05:59.3 1.5 38.834 +/-5.471 20.552 +/-11.657 0
3.0 IV Грчка
2019/01/15 02:58:45.0 1.7 38.814 +/-4.463 20.854 +/-4.891 0
3.6 V-VI Грчка
2019/01/15 01:25:01.1 1.1 38.721 +/-4.979 20.328 +/-7.461 0
4.4 VI-VII Грчка
2019/01/15 01:11:52.9 1.3 38.685 +/-4.897 20.203 +/-7.065 0
4.0 VI Грчка
2019/01/14 23:03:59.1 2.8 44.530 +/-13.309 12.677 +/-18.365 0
4.7 VI-VII Италија
2019/01/14 17:40:08.4 1.4 38.795 +/-4.952 20.566 +/-9.935 0
3.2 IV-V Грчка
2019/01/14 12:31:04.8 0.4 41.942 +/-1.542 21.794 +/-2.123 1
2.4 III БЈР Македонија
2019/01/14 11:58:56.3 1.2 40.224 +/-3.611 19.248 +/-3.606 10
3.1 IV Албанија
2019/01/14 06:59:36.0 1.2 39.408 +/-10.710 25.825 +/-8.258 0
3.6 V-VI Грчка
2019/01/14 02:41:10.5 2.1 39.224 +/-4.574 21.106 +/-5.046 0
2.5 III-IV Грчка
2019/01/13 21:07:17.0 1.2 38.661 +/-4.967 20.389 +/-8.654 0
3.2 IV-V Грчка
2019/01/13 15:05:01.5 0.6 41.716 +/-1.929 22.348 +/-3.566 0
1.8 БЈР Македонија
2019/01/13 03:50:28.0 1.8 41.815 +/-3.496 20.238 +/-2.029 15
1.7 Албанија
2019/01/12 20:40:42.3 2.0 38.079 +/-32.839 20.242 +/-12.507 8
3.7 V-VI Грчка
2019/01/12 08:04:17.7 1.7 45.403 +/-3.826 16.326 +/-5.390 5
2.2 III Хрватска
2019/01/12 03:09:46.7 1.0 45.319 +/-2.408 15.944 +/-2.890 1
2.4 III Хрватска
2019/01/11 18:54:29.6 1.7 39.082 +/-8.084 21.086 +/-6.775 0
3.7 V-VI Грчка
2019/01/11 16:09:54.2 2.8 40.563 +/-12.696 29.291 +/-7.862 0
3.7 V-VI Турска
2019/01/11 10:12:21.7 1.7 42.011 +/-8.706 24.275 +/-2.453 0
1.8 Бугарска
2019/01/10 21:01:46.9 1.5 41.411 +/-3.193 19.350 +/-2.970 10
2.1 III Албанија
2019/01/10 17:30:23.5 1.7 38.035 +/-6.299 21.055 +/-10.882 0
4.1 VI Грчка
2019/01/10 14:16:06.9 0.9 41.811 +/-1.967 22.803 +/-3.745 0
1.5 БЈР Македонија
2019/01/10 11:54:19.3 0.7 41.822 +/-1.865 22.820 +/-3.676 0
1.8 БЈР Македонија
2019/01/10 11:32:46.1 0.8 43.395 +/-2.100 17.238 +/-3.201 5
2.7 III-IV Хрватска
2019/01/10 11:23:16.6 0.9 42.229 +/-3.379 19.537 +/-2.280 9
2.0 III Албанија
2019/01/10 09:07:31.9 0.4 43.799 +/-1.120 21.424 +/-1.024 2
2.4 III Параћин
2019/01/09 11:35:54.0 1.1 45.546 +/-6.359 27.904 +/-5.303 111
4.2 VI Румунија
2019/01/09 11:02:36.3 0.8 43.473 +/-2.716 17.428 +/-2.619 10
3.0 IV БиХ
2019/01/09 10:41:10.2 1.9 42.631 +/-3.611 18.497 +/-5.726 10
1.9 БиХ
2019/01/09 02:18:59.7 0.5 45.192 +/-1.312 21.077 +/-1.371 14
2.1 III Велика Греда
2019/01/09 00:01:34.7 0.7 45.193 +/-1.744 21.044 +/-1.886 6
1.5 Велика Греда
2019/01/08 14:42:01.7 2.7 40.155 +/-7.099 23.103 +/-9.682 0
2.3 III Грчка
2019/01/08 13:05:37.0 2.6 41.932 +/-6.755 22.595 +/-5.873 0
1.6 БЈР Македонија
2019/01/08 07:14:43.4 0.8 43.705 +/-3.279 18.449 +/-2.348 0
1.7 БиХ
2019/01/07 12:17:15.2 1.2 40.471 +/-6.186 22.524 +/-2.363 10
2.4 III Грчка
2019/01/07 10:06:55.7 0.9 37.634 +/-5.281 20.716 +/-5.678 10
3.9 VI Грчка
2019/01/07 09:43:03.3 0.6 41.753 +/-3.353 19.757 +/-3.759 24
2.0 III Албанија
2019/01/07 09:38:36.8 0.6 42.480 +/-2.299 18.603 +/-2.359 3
2.0 III Црна Гора
2019/01/07 03:23:23.9 0.3 43.012 +/-1.305 22.370 +/-1.332 4
2.9 IV Пирот
2019/01/07 03:01:31.7 0.5 42.836 +/-2.325 20.766 +/-1.687 3
1.5 Косовска Митровица
2019/01/06 09:50:16.6 1.0 41.732 +/-4.600 14.321 +/-4.050 0
3.2 IV-V Италија
2019/01/06 08:42:26.9 0.3 44.832 +/-1.234 21.017 +/-1.244 12
2.4 III Ковин
2019/01/06 05:05:49.2 0.3 43.447 +/-1.314 19.953 +/-1.503 2
2.0 III Нова Варош
2019/01/06 02:54:09.7 0.9 39.105 +/-4.532 15.700 +/-5.363 10
3.7 V-VI Италија
2019/01/05 20:07:53.2 0.6 44.242 +/-2.821 17.862 +/-2.560 0
1.5 БиХ
2019/01/04 19:39:11.5 1.2 39.990 +/-4.476 19.480 +/-2.497 0
3.5 V Албанија
2019/01/04 19:27:35.4 1.0 39.890 +/-3.552 19.632 +/-3.166 9
4.5 VI-VII Албанија
2019/01/04 00:44:01.8 0.5 44.075 +/-1.313 22.279 +/-2.282 0
1.8 Бор
2019/01/03 16:20:57.5 0.5 43.458 +/-1.447 19.963 +/-1.782 2
1.9 Нова Варош
2019/01/02 09:04:57.2 0.3 43.842 +/-1.182 20.602 +/-1.062 1
1.5 Краљево
2019/01/02 06:24:26.9 1.6 40.990 +/-4.417 19.843 +/-4.162 0
2.0 III Албанија
2019/01/02 06:07:47.5 1.5 35.312 +/-5.936 22.712 +/-12.639 10
3.5 V Грчка
2019/01/02 00:03:51.7 1.4 40.934 +/-5.527 20.143 +/-3.890 1
2.2 III Албанија
2019/01/01 22:59:41.3 0.9 40.976 +/-3.660 20.176 +/-2.342 3
2.6 III-IV Албанија
2019/01/01 18:37:49.7 0.8 41.999 +/-3.411 13.683 +/-2.864 0
4.2 VI Италија
2019/01/01 14:31:40.5 1.1 37.356 +/-4.670 20.770 +/-5.277 0
3.6 V-VI Грчка
2019/01/01 01:03:18.1 1.1 37.326 +/-4.642 20.549 +/-6.488 0
3.8 V-VI Грчка
2019/01/01 00:06:02.9 0.2 44.448 +/-1.046 21.597 +/-1.171 1
2.0 III Петровац на Млави