Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H(км) ML I Регион/Google карта
2023/09/26 06:16:52.0 0.3 43.943 +/-1.194 21.042 +/-1.217 4
2.1 III Крагујевац
2023/09/24 00:09:31.0 0.3 42.939 +/-1.418 21.865 +/-1.670 12
2.2 III Лесковац
2023/09/23 17:01:34.7 0.5 42.946 +/-2.260 17.484 +/-1.870 2
4.2 VI Јадранско море
2023/09/20 05:06:36.8 0.3 43.073 +/-1.403 19.920 +/-1.494 1
1.7 Црна Гора
2023/09/15 00:26:22.2 0.2 43.891 +/-1.229 20.978 +/-1.009 6
1.5 Крагујевац
2023/09/14 05:41:05.5 0.3 43.429 +/-1.426 20.884 +/-1.133 1
1.8 Брус
2023/09/12 15:36:22.6 0.4 45.119 +/-1.320 23.058 +/-1.383 16
3.1 IV Румунија
2023/09/10 10:07:11.4 0.3 44.275 +/-1.431 21.480 +/-1.219 3
3.1 IV Петровац на Млави
2023/09/08 18:52:47.1 0.2 44.049 +/-1.022 20.660 +/-1.004 4
1.9 Горњи Милановац
2023/09/08 12:07:43.0 0.3 44.477 +/-1.520 18.949 +/-1.320 2
2.3 III Босна и Херцеговина
2023/09/08 03:22:23.7 0.2 43.523 +/-1.263 20.348 +/-1.135 1
1.6 Ивањица
2023/09/04 16:20:45.1 0.5 41.936 +/-1.848 23.077 +/-1.822 9
3.3 V Бугарска
2023/09/04 11:17:02.3 0.5 41.898 +/-2.330 23.036 +/-1.945 4
2.3 III Бугарска
2023/09/03 22:34:34.0 0.2 44.022 +/-0.912 20.678 +/-1.106 10
2.4 III Крагујевац
2023/09/02 20:22:36.9 0.2 43.649 +/-1.095 21.281 +/-0.894 1
1.5 Крушевац
2023/09/02 06:21:39.8 0.3 43.535 +/-1.369 21.093 +/-1.080 0
1.6 Александровац
2023/09/01 21:38:30.5 0.2 43.529 +/-1.325 21.079 +/-1.039 1
1.5 Александровац
2023/09/01 21:30:01.3 0.2 43.768 +/-1.058 21.372 +/-0.984 1
2.3 III Варварин
2023/09/01 06:29:00.2 0.5 44.258 +/-1.785 17.858 +/-1.628 6
3.2 IV-V Босна и Херцеговина