Каталог лоцираних земљотреса-текући месец

Време догођеног земљотреса у епицентру је Гриничко време. Локално време је за два сата веће у време летњег, односно за један сат веће у време зимског рачунања времена. Ознаке представљају: "Lat"- географска ширина, "Lon" - географска дужина, "Err" - грешка, "H" -дубина хипоцентра у километрима, "I" интензитет по тзв. "Меркалијевој скали", a "ML" је магнитуда по Рихтеру.

Текући месец Претходни месец Карта догођених земљотреса Насловна страна
Датум Време Err(s) Lat Err(км) Lon Err(км) H ML I Регион/Google карта
2020/07/03 01:31:33.5 0.8 41.467 +/-2.554 19.378 +/-3.996 7
1.6 Албанија
2020/07/02 15:28:03.2 1.1 37.377 +/-3.795 15.958 +/-4.769 0
4.2 VI Италија
2020/07/02 07:02:53.6 0.9 42.581 +/-2.440 19.019 +/-6.180 8
1.7 Црна Гора
2020/07/02 07:01:35.6 1.0 42.606 +/-2.287 18.971 +/-6.110 5
1.5 Црна Гора
2020/07/02 01:11:43.9 1.3 41.947 +/-4.976 23.120 +/-2.916 0
1.6 Бугарска
2020/07/01 04:23:09.9 1.4 40.463 +/-9.486 20.480 +/-3.440 38
3.4 V Албанија
2020/07/01 03:25:41.1 2.3 42.101 +/-6.882 22.855 +/-3.810 22
1.6 Бугарска